Ecologizare şi refacere situri contaminate

Prin logistica proprie, excavatoare pe roti si pe senile, incarcatoare frontale si telescopice, aerator TRAYMASTER, asiguram servicii complete de excavare, extractie, decontaminare, ambalare, colectare si transport autorizat ADR si IPROCHIM pentru toate tipurile de deseuri industriale periculoase sau nepericuloase, din toate zonele geografice ale tarii.

Tratarea / stabilizarea solurilor contaminate cu hidrocarburi, cianuri şi metale grele prin adaugarea de liant hidraulic prafos:

Constă în tratarea solurilor contaminate cu hidrocarburi și metale grele prin legarea și încapsularea poluanților.

Activități corespondente din anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013:

 • Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi
 • Tratare fizico-chimică;
 • Omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activități prevăzute la acest subpunct și la pct. 5.2;
 • Valorificarea componentelor utilizate pentru reducerea poluării;
 • Cod NOSE – P – 109.07 Tratament fizico-chimic și biologic al deșeurilor
 • Cod SNAP 2 – 0910
 • CAEN 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 • CAEN 3900 – activități și servicii de decontaminare

Descriere procesului tehnologic:

 • După excavarea sau extractia solurilor / deșeurilor, în funcție de caracteristicile acestora se va trece la sortarea manuală sau mecanizată cu ajutorul sitei rotative și a cupei perforate montate pe excavator sau încărcător frontal – în vederea recuperării părților solide mari (metale, piatră, lemn, cauciuc, etc).
 • Mărunțirea deșeurilor cu ajutorul shredderului mobil, după caz
 • Omogenizarea deșeurilor și amestecarea cu liant hidraulic se va face cu ajutorul mixerului ALPINE Axial Drum montat pe escavator ,in faza 1, iar in faza 2 cu utilajul pentru aerare TRAYMASTER 4000, până la obținerea unor SIRE care vor fi întoarse la perioade determinate de timp în funcție de umiditate, pH, hidrocarburi, cianuri și metale grele. Adăugarea liantului hidraulic tip, fixează substanțele poluante, încapsulând și neutralizând poluantul atunci când este expus la fluide, conferind amestecului un aspect de bulgăre solidificat. Reglarea pH-ului, până la valori alcaline (pH=8-9), se face cu adaos de liant tip CaOH2
 • În urma proceselor de aerare, omogenizare și tratare în SIRE, se va obține un deșeu stabilizat ce poate fi folosit ca strat de acoperire dacă rezultatele analizelor de laborator respectă prevederile Ord.95/2005. În cazul neîncadrării în limitele impuse de legislație se va preda la o societate autorizată în vederea eliminării prin incinerare sau co-incinerare.
 • În vederea evitării prafului, în timpul procesului de omogenizare se va stropi cu apă.
 • În functie de natura deșeurilor periculoase (solide, lichide, pulverulente), operațiunile de omogenizare – incapsulare compusi periculosi se vor realiza cu respectarea Normelor pentru „Emisii din procesare”, și cu respectarea tuturor normelor de protecție a muncii, atat in situ ( la locul de generare a acestora) cat si pe amplasamentul autorizat ESSTOC.

În activitatea Tratarea / stabilizarea solurilor contaminate de Hidrocarburi, cianuri şi metale grele cu adaos de liant hidrauluic prăfos se pot trata majoritatea categoriilor de deseuri periculoase, din care putem aminti numai cateva tipuri:

 • 05 01 16 deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului
 • 06 04 03* deșeuri cu conținut de arsen
 • 06 04 05* deșeuri cu conținut de alte metale grele
 • 06 04 99 alte deșeuri nespecificate
 • 10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
 • 10 01 25 deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregãtirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice
 • 10 05 08* deșeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei
 • 12 01 14* nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase
 • 12 01 15 nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14
 • 13 05 01* solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă
 • 13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă
 • 13 05 08* amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă
 • 13 08 01* nămoluri si emulsii de la desalinizare
 • 16 07 08* deșeuri cu conținut de țiței
 • 16 07 99 alte deșeuri nespecificate
 • 17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă
 • 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
 • 17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate
 • 17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
 • 17 05 05* deșeuri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase
 • 17 05 06 deșeuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05
 • 17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
 • 17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest
 • 17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase
 • 17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03
 • 17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest
 • 17 09 02* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de ex.: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)
 • 19 02 03 deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase
 • 19 02 04* deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos
 • 19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05
 • 19 02 99 alte deșeuri nespecificate
 • 19 03 04* deșeuri încadrate ca periculoase, parțial*stabilizate
 • 19 03 05 deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
 • 19 03 06* deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate
 • 19 03 07 deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
 • 19 08 01 deșeuri reținute pe site
 • 19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare
 • 19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești
 • 19 08 06* rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
 • 19 08 07* soluții sau nămoluri de la regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni
 • 19 08 08* deșeuri ale sistemelor cu membrană cu conținut de metale grele
 • 19 08 09 amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile
 • 19 08 10* amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
 • 19 08 11* nămoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale
 • 19 08 12 nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11
 • 19 08 13* nămoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
 • 19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13
 • 19 08 99 alte deșeuri nespecificate
 • 19 09 01 deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site
 • 19 09 02 nămoluri de la limpezirea apei
 • 19 09 03 nămoluri de la decarbonatare
 • 19 11 01* argile de filtrare epuizate
 • 19 11 05* nămoluri de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 11 06 nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05
 • 19 12 10 deșeuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)
 • 19 12 11* alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
 • 19 13 01* deșeuri solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 13 02 deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01
 • 19 13 03* nămoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03
 • 19 13 05* nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 13 06 nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05
 • 19 13 07* deșeuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase
 • 19 13 08 deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07
 • 20 01 25 uleiuri și grăsimi comestibile
 • 20 02 02 pământ și pietre
 • 20 03 04 nămoluri din fosele septice
 • 20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării